Elektroinštalačné a elektromontážné práce, opravy elektroinštalacii, bleskozvody, elektrické prípojky a revizie.

O Nás


Naša firma bola založena v roku 2017.

Elektromart Energy je zameraná na elektroinštalačné a elektromontážné práce NN/VN, opravy elektroinštalácii, bleskozvody, elektrické prípojky a samozrejme revízie.Štandardom firmy je pracovať s nasadením, za prijateľnú cenu, v zmysle elektrotechnických noriem, vyhlášok a maximálneho uspokojenia predstáv svojich klientov.Ku každej zákazke pristupujeme veľmi zodpovedne a podrobne si ju pripravujeme už v štádiu tvorby výkazu výmer či oceňovania tak, aby sme v sporných bodoch priniesli riešenia a aby výsledná rozpočtovaná cena nebola vzdialená od reality. Radi pre Vás zdarma spracujeme cenovú ponuku s riešením, ktoré Vám vyhovuje najlepšie.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami, veríme že sa aj vy stanete našim zákazníkom a že Vašu dôveru nesklameme.


Naše krédo:

“ Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy.
Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov.
Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov. „