Elektroinštalačné a elektromontážné práce, opravy elektroinštalacii, bleskozvody, elektrické prípojky a revizie.

Elektromontážné práce:


  • montáž káblových nosných konštrukcií
  • montáž káblov NN, silových káblov NN a káblov VN
  • montáž káblových súborov NN a VN
  • montáž silových rozvádzačov NN a VN
  • montáž rozvodní NN a VN
  • podzemné káblové rozvody
  • vrchné vedenie NN a VN
  • verejné osvetlenie

Kontaktný Formulár

Späť