Elektroinštalačné a elektromontážné práce, opravy elektroinštalacii, bleskozvody, elektrické prípojky a revizie.

Cenník elektroinštalačných prác NN Ceny sú uvedené bez DPH


Elektroinštalácia + kompletáž bytov 1 až 4 izbových:
Služba Jednotková cena Merná Jednotka Cena
Elektroinštalácia + kompletáž (1 izbový byt) 650,00€
Elektroinštalácia + kompletáž (2 izbový byt) 750,00€
Elektroinštalácia + kompletáž (3 izbový byt) 850,00€
Elektroinštalácia + kompletáž (4 izbový byt) 950,00€
Blezkozvody:
Služba Jednotková cena Merná Jednotka Cena
Každý zvod komplet aj s vykopanim 50,00€
Počet gulatiny 1,50€
Revizia na blezkozvod - rod. dom 20,00€
Revizia na blezkozvod - obchodné domy 300,00€
Revizia na blezkozvod – kostoly a cirkevné zariadenia 250,00€
Prípojka aj s elektromerovým rozvádzačom k stĺpu 350,00€
Inštalácia vodičov:
Služba Jednotková cena Merná Jednotka Cena
Drážkovanie frézovaním pre rúrku alebo kábel do D 30 mm - pórobetón 1,10€
Drážkovanie frézovaním pre rúrku alebo kábel do D 30 mm - tehla 2,30€
Drážkovanie frézovaním pre rúrku alebo kábel do D 30 mm - betón, panel 6,00€
CY 4 z/ž 0,50€
CY 6 z/ž 0,60€
CYKY 2A x 1.5 1,00€
CYKY 3A x 1.5 1,00€
CYKY 3C x 1.5 1,00€
CYKY 3C x 2.5 1,20€
CYKY 5C x 1.5 1,20€
CYKY 5C x 2.5 2,00€
CYKY 5C x 6 3,00€
CYKY 5C x 10 5,00€
Montáž príchytky pre kábel 0,80€
Montáž lišty pre vodiče 2,00€
Inštalácia krabíc:
Služba Jednotková cena Merná Jednotka Cena
Vyrezanie inštalačnej krabice Ø 82 - pórobetón 1,00€
Vyrezanie inštalačnej krabice Ø 82 - tehla 2,00€
Vyrezanie inštalačnej krabice Ø 82 - betón,panel 4,00€
Osadenie inštalačnej krabice pod omietku - tehla, betón, panel 1,00€
Osadenie inštalačnej krabice na omietku - tehla, betón, panel 1,50€
Montáž spínačov a zásuviek:
Služba Jednotková cena Merná Jednotka Cena
Spínač jednopólový, rad.1 2,00€
Prepínač striedavý, rad. 6 (chodbový vypínač) 3,00€
Prepínač striedavý rad. 7 (krížový vypínač) 3,50€
Prepínač sériový, rad. 5 (lustrový vypínač) 3,00€
Prepínač dvojitý striedavý, rad. 5b (6+6) 5,00€
Tlačítkového ovládača 3,00€
Tlačítko ovládača so signálnou tlejivkou 3,50€
Prípojka šporáková zapustená 11,00€
Prípojka šporáková na omietku 10,00€
Zásuvka 1-2x 230V 3,00€
Zásuvka 400V 7,00€
Rozvodnice:
Služba Jednotková cena Merná Jednotka Cena
Osadenie rozvodnice do 5 kg 15,00€
Osadenie rozvodnice nad 5 kg 25,00€
Montáž DIN lišty kus 1,00€
Montáž svorky kus 1,00€
Montáž modulárneho prístroja (poistka, istič, prúdový chránič, zvonček a pod.) 1,00€
Montáž hrebeňa 3,00€
Montáž rozbočovacieho mostíka N 1,50€
Montáž rozbočovacieho mostíka PE 1,50€
Celková cena práce

Kontaktný Formulár